Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr L/299/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zgłoszenia sołectwa Piłka do programu Wielkopolska Odnowa Wsi


Uchwała nr L/299/2014

Rady Gminy Drawsko

z dnia 28 maja 2014r.

w sprawie zgłoszenia sołectwa Piłka do programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi’’.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:

§ 1

Rada Gminy Drawsko zgłasza do programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi’’ miejscowość Piłka.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do

Uchwały nr L/299/2014

Rady Gminy Drawsko

z dnia 28 maja 2014r.

 

 

Dnia 15.05.2014 r. w Piłce odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym została utworzona  Grupa Odnowy Wsi wraz ze wskazaniem lidera grupy oraz została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia sołectwa Piłka do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Wymogiem formalnym dla zgłoszenia uczestnictwa sołectwa Piłka do ww. programu jest podjęcie przez Radę Gminy Drawsko uchwały o zgłoszeniu sołectwa do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi’’.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 Wyświetleń strony: 1110
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:40:07 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:41:12 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego