Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drawsko


 

OBWIESZCZENIE

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drawsko na lata 2023-2032

Wójt Gminy Drawsko, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drawsko na lata 2023-2033.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu.

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 25 sierpnia 2023 r. do dnia 26 września 2023 r. w postaci:

1.      Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

 

Formularz dostępny będzie:

-   na stronie internetowej Gminy Drawsko: https://www.gminadrawsko.pl/;

-   na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.gminadrawsko.pl/;

-   w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko (biuro nr 10).

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

-   drogą elektroniczną na adres e-mailowy: urzad@gminadrawsko.pl

-   drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko;

-   lub bezpośrednio do Urzędu Gminy w Drawsku, w godzinach pracy Urzędu.

 

2.      Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/T9ZR9KzuuH;

 

3.      Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 września 2023 r. o godz. 12:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 10 września 2023 r. klikając w podany link: https://forms.office.com/e/krPwdgB61f. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Uwagi do projektu Programu można składać do 26 września 2023 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Drawsku.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.gminadrawsko.pl/ i stronie https://www.gminadrawsko.pl/ oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko:

·         zarządzenie Wójta Gminy Drawsko w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drawsko na lata 2023-2032,

·         formularz zgłaszania uwag,

·         projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drawsko na lata 2023-2032 wraz z załącznikami.

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

·         na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.gminadrawsko.pl/;

·         na stronie internetowej https://www.gminadrawsko.pl/;

·         na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko;

·         w mediach społecznościowych.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Gminy Drawsko, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

Aktualności oraz więcej informacji dotyczących procesu rewitalizacji dostępne są na stronie: https://www.gminadrawsko.pl/.

 

 

 Wyświetleń strony: 376
Data wytworzenia: 17-08-2023, 12:06:12 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 17-08-2023, 12:10:08 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego