Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSP


O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r, Nr 80, poz. 717 ze zmianami /

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

         że w dniu 23.05.2013 roku zostało wszczęte na żądanie  Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla budowy linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działce nr 661 w obrębie wsi Pęckowo.

W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Drawsko (pokój nr 11, I piętro) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

Wójt Gminy Drawsko

 

Umieszczono obwieszczenie w dniu   ....................

 

Zdjęto obwieszczenie w dniu .............................Wyświetleń strony: 1357
Data wytworzenia: 31-05-2013, 13:49:00 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 31-05-2013, 14:03:52 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 04-06-2013, 10:18:30 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego