Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr L/292/2014 z dnia 28 maja 2014 w so. zatwierdzenia spraw. fin. oraz spr.z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2013 r.


 

 

UCHWAŁA NR L/292/2014

RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 28.05.2014 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2013 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, ze zm.)

 

Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2013 rok.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wyświetleń strony: 1049
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:29:33 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:30:58 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego