Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK


Drawsko, dnia 21.10.2014 r.
N-B.6733.9.2014.MK
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2012 r., poz. 647 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko
 
zawiadamia,
 
 
 że na wniosek WINDBUD Sp. z o.o. ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław dnia 20 października 2014 roku została wydana decyzja nr N-B.6733.9.2014 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN do przesyłu energii elektrycznej z projektowanej elektrowni wiatrowej wraz z linią światłowodową na działkach nr 166/5, 265, 267, 285, 297, 295, 294, 643, 644, 269, 646, 354, 353 w obrębie wsi Pęckowo i działkach nr 506, 508, 511, 512/4, 513/2, 1393, 625, 624/2, 620, 627/5, 607, 606/3 i 606/2 w obrębie wsi Drawsko.
 
Akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 11 w godzinach urzędowania.
 
W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie od decyzji N-B.6733.9.2014.MK z dnia 20 października 2014 r.
 
 
 
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie
opublikowano …………………………...……………..,
w okresie: ………………………………………………
 
podpisWyświetleń strony: 1267
Data wytworzenia: 22-10-2014, 08:19:54 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 22-10-2014, 08:23:15 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego