Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Drawsko, dnia 18-08-2017 roku
N.6845.20,27-29.2017.MD
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębach: Pęckowo (część działki nr 365/1), Drawsko (część działki nr 242), Drawsko, wieś Drawski Młyn (część działki nr 780/2 i nr 781/5). Wykazy opublikowane są na stronie internetowej Gm. Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectw Pęckowo, Drawsko, Drawski Młyn.
 
 
    Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 867
Data wytworzenia: 21-08-2017, 15:48:47 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 21-08-2017, 15:50:47 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 23-08-2017, 11:06:24 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego