Wyniki konsultacji z org. pozarządowymi 2016


Drawsko, dnia 18.11.2015r.

Wyniki konsultacji w sprawie projektu uchwały ,,Program współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” wraz z załącznikiem

W dniach od 10.11.2015r. do 17.11.2015r. odbyły się konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” wraz z załącznikiem.

W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele:

LZS ,,Orzeł” Pęckowo oraz

LZS ,,Sokół” Drawsko oraz

upoważniony przedstawiciel Wójta Gminy Drawsko.

Przedstawiciele organizacji nie wnieśli żadnych uwag do konsultowanego projektu.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół.

 

Z upoważnienia Wójta

Anna Fręś

Sekretarz Gminy/Z-ca Wójta

 


Wyświetleń strony: 3045
Data wytworzenia: 19-11-2015, 09:04:43 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 19-11-2015, 09:05:23 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 14-01-2021, 08:57:26 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego