Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr XLIX/288/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. nieodpłatnego przekazania mienia gminnego


Uchwała nr XLIX/288/2014

Rady Gminy Drawsko

z dnia 16.04.2014r.

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia gminnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. ) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie Gminie Krzyż Wlkp. pilarki STIHL MS 291 stanowiącej własność Gminy Drawsko z przeznaczeniem do używania jej przez  Ochotniczą Straż Pożarną w Krzyżu Wlkp.

§ 2

Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu przekazania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

§ 4

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do

Uchwały nr XLIX/288/2014

Rady Gminy Drawsko

z dnia 16.04.2014r.

Gmina Drawsko posiada na stanie pilarkę STIHL MS 291. Gmina Krzyż Wlkp. zwróciła się do Gminy o jej przekazanie, z uwagi na to, że jej posiadanie jest niezbędne dla właściwego wykonywania zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 Wyświetleń strony: 1094
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:24:41 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:25:46 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego