Księga rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja!


Księga rejestrowa instytucji kultury

Numer wpisu do rejestru:

 

Dział I-Oznaczenie instytucji kultury:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

6.07.2001r.

Gminny Ośrodek Kultury- Biblioteka Publiczna Gminy Drawsko w Drawsku GOK- BPGD

-działalność kulturalna

-działalność biblioteczna

ul. Nadnotecka 22B

Od 24.11.2011r. ul. Powstańców Wlkp. 140/1

Gmina Drawsko

Uchwała Rady Gminy w Drawsku nr XXX/213/2001 z dnia 06.07.2001r.w sprawie powołania oraz nadania statutu GOK- BPGD

--------

REGON- 572054843

PKD-9251A,925120

PKD 2007-9101A

----

Anna Fręś

2

18.02.2009r.

Gminny Dom Kultury w Drawsku

-działalność kulturalna

 

--------

Gmina Drawsko Uchwała Rady Gminy Drawsko nr XXX/180/09 z dnia 18.02.2009r. w sprawie aktu utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Domu Kultury w Drawsku

-------

--------

-----

Anna Fręś

3

 

Gminny Dom Kultury w Drawsku

-działalność kulturalna

 

 

Uchwała o powołaniu uchylona

 

 

 

Anna Fręś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział II-Organizacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucja kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa i siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

28.02.2007r.

Zmiana statutu Uchwała nr VI/37/2007 z dnia 28.02.2007r

Gabriela Sikora

--------------

------------

------

Anna Fręś

2

26.09.2013r.

Zmiana statutu Uchwała nr XXXIX/235/2013 z dnia 26.09.2013r. – zmiana nazwy GOKRTiBP

Gabriela Sikora

------------

--------------

------

Anna Fręś

3

05.12.2014r.

Zmiana statutu Uchwała nr II/9/2014 z dnia 05.12.2014r.

Gabriela Sikora

-------------

---------------

------

Anna Fręś

4

30.12.2014r.

Zmiana statutu Uchwała nr IV/27/2014 z dnia 30.12.2014r.

Gabriela Sikora

-------------

-------------

------

Anna Fręś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział III-Mienie instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

28.04.2008r.

Złożono bilans za 2007r. dnia 28.04.2008r.

----------------------

-----

Anna Fręś

2

30.04.2009r.

Złożono bilans za 2008r. dnia 30.04.2009r.

---------------------

------

Anna Fręś

3

31.03.2010r.

Złożono bilans za 2009r. dnia 31.03.2010r.

--------------------

-----

Anna Fręś

4

31.03.2011r.

Złożono bilans za 2010r. dnia 31.03.2011r.

 

----------------------

------

Anna Fręś

5

30.03.2012r.

Złożono bilans za 2011r. dnia 30.03.2012r.

 

--------------------

------

Anna Fręś

6

29.03.2013r.

Złożono bilans za 2012r. dnia 29.03.2013r.

-------------------

------

Anna Fręś

7

31.03.2014r.

Złożono bilans za 2013r. dnia 31.03.2014r.

 

-----------------------

-------

Anna Fręś

8

31.03.2015r.

Złożono bilans za 2014r. dnia 31.03.2015r.

------------------------

------

Anna Fręś

9

25.06.2015r

 

2 zestawy komputerowe –umowa użyczenia

-------

Anna Fręś

10

31.03.2016r.

Złożono bilans za 2014r. dnia 31.03.2015r.

-----------------------

--------

Anna Fręś

 

Dział IV-Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji i instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wyświetleń strony: 3462
Data wytworzenia: 11-04-2016, 15:36:18 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 11-04-2016, 15:38:28 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 08-01-2021, 13:47:16 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego