Azbest - informacje dla mieszkańców


                                                                                                          Drawsko, 20 stycznia 2020 r.

                                      INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

                                                        AZBEST

Urząd Gminy Drawsko przypomina, że mieszkańcy gminy Drawsko do 31 stycznia 2020 r. zgodnie
z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) zobowiązani są do złożenia Informacji o wyrobach zawierających azbest-  dotyczy Właściciela, użytkownika wieczystego, zarządcy nieruchomości (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka samorządu terytorialnego), który posiada wyroby zawierające azbest na terenie swojej nieruchomości i dostarczenia do Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w Sekretariacie lub pokój nr 19.

                                                                                                          Wójt Gminy Drawsko

                                                                                                             Bartosz Niezborała

Druki informacji o wyrobach zawierających azbest dostępne są w Urzędzie Gminy w Drawsku, pok. 19 lub pod adresem internetowym: http://gminadrawsko.pl/upload/files/2014-06-04-beca8c1c20-Informacja_o_wyrobach_zawierajacych_azbest.pdf

 

 

 

 Wyświetleń strony: 1716
Data wytworzenia: 23-01-2020, 08:28:29 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 23-01-2020, 08:30:34 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego