Wykaz nieruchomosći do wydzierżawienia - Pęckowo, cz. działki nr 365/1


Drawsko, dnia 28 sierpnia 2020 roku
N.6845.24-27,29,30.2020.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie: Pęckowo, dz. 365/1; Piłka, cz. dz. 504 i 406. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa: Pęckowo i Piłka.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
Drawsko, dnia 28 sierpnia 2020 roku
N.6845.24-27,30.2020.MD
W Y K A Z
dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie Gminy Drawsko, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
1. Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część działki nr 365/1 – o pow. całkowitej 1,7900ha, położonej w obrębie Pęckowo, ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00018885/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Do wydzierżawienia przeznaczonych jest 10 działek z ww. działki na rzecz 7 dzierżawców, powierzchnie ich wynoszą:
- Dzierżawca 1 – 6283m2 (RIVb - 277m2, RV – 6006m2),
- Dzierżawca 2 – 335m2 (RIVb - 111m2, RV – 224m2),
- Dzierżawca 3 – 1152m2 (RIVb - 542m2, RV – 576m2, ŁIV-34m2),
- Dzierżawca 4 – 1693m2 (RIVb - 42m2, RV – 846m2, ŁIV-805m2),
- Dzierżawca 5 – 1179m2 (RV),
- Dzierżawca 6 – 1562m2 (RV),
- Dzierżawca 7 – 2775m2 (RV),
2.                   Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Pęckowo
3.                   Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze, uprawa warzyw.
4.                   Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz dla wyżej opisanej działki ustalony został Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko Nr 167/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku i wynosi rocznie odpowiednio: dla powierzchni dzierżawionego gruntu do 500m² – 44,00zł, dla powierzchni dzierżawionego gruntu do 1000m² – 59,00zł, dla powierzchni dzierżawionego gruntu do 3000m² – 70,00zł, dla powierzchni dzierżawionego gruntu powyżej 3000m² – 85,00zł
5.                   Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.
6.                   Czynsz aktualizowany będzie corocznie – na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Drawsko.
7.                   Okres zawarcia umowy dzierżawy 1 października 2020 roku do 30 września 2023 roku.
                                                                                     Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
     


Wyświetleń strony: 197
Data wytworzenia: 01-09-2020, 09:44:54 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 01-09-2020, 09:46:23 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego