Obwieszczenie o obwodowych komisjach wyborczych


Uchwała nr 4a/2014

 Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku

z dnia 24 październik 2014r.

o Obwodowych Komisjach Wyborczych

do przeprowadzenia wyborów  do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa  oraz wyborów

wójta w dniu 16 listopad 2014r.

Na podstawie art. 182 §1 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.)  oraz w związku z §15 UCHWAŁY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze :

§ 1 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Drawsku, ul Powstańców Wlkp. 121:

1.       Mirosława Drózd zam. Drawsko-Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej -art.182 §2 pkt 2 Kodeksu Wyborczego

2.       Sylwia Marek zam. Drawsko-Zastępca Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej -Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

3.       Katarzyna Lejman zam. Drawsko-Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wspólna Gmina

4.       Grażyna Helak zam. Drawsko-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5.       Piotr Piasek zam. Drawsko -Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

6.       Jan Studniarek zam. Drawski Młyn-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

7.       Ryszard Ociepa zam. Drawsko-Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Wielkopolska

8.       Joanna Chorzewska zam. Drawsko-Komitet Wyborczy Wyborców Zrównoważony Rozwój Gminy Drawsko

9.       Agnieszka Pertek zam. Drawsko-Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Powiatowa

§ 2 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Drawskim Młynie, ul. Szosa Dworcowa 2:

1.       Marta Kowalczyk zam. Drawsko-Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej -Komitet Wyborczy Wyborców Zrównoważony Rozwój Gminy Drawsko

2.       Halina Krata zam. Drawsko-Zastępca Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej -Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

3.       Leszek Milcarz zam. Pęckowo-Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Powiatowa

4.       Małgorzata Piątek zam. Drawski Młyn-Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Wielkopolska

5.       Małgorzata Kucharczyk zam. Drawski Młyn-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6.       Zbigniew Łuczak zam. Drawski Młyn-Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7.       Katarzyna Pankowska – Czerwińska zam. Drawsko -Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8.       Irena Dobska zam. Drawski Młyn-Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wspólna Gmina

9.       Michał Augustyński zam. Drawski Młyn-art.182 §2 pkt 2 Kodeksu Wyborczego

§ 3 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Piłce, Piłka 24:

1.       Agnieszka Bojko zam. Piłka -Przewodniczący Obwodowe j Komisji Wyborczej art.182 §2 pkt 2 Kodeksu Wyborczego

2.       Gabriela Sikora zam. Drawsko -Zastępca Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej -Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

3.       Szymon Dur zam. Piłka-Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wspólna Gmina

4.       Anna Pankowska  zam. Drawsko-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5.       Daria Spławska zam. Drawsko-Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6.       Franciszek Studniarek zam. Drawski Młyn-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

7.       Andrzej Mróz zam. Drawsko- Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Wielkopolska

8.       Mariola Jęśko zam. Piłka-Komitet Wyborczy Wyborców Zrównoważony Rozwój Gminy Drawsko

9.       Maria Bojko zam. Piłka-Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Powiatowa

§ 4 Obwodowa Komisja Wyborcza   nr 4 w Pęckowie, ul. Powstańców Wlkp.1:

1.       Grażyna Pfajfer zam. Pęckowo-Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej -Komitet Wyborczy Wyborców Zrównoważony Rozwój Gminy Drawsko

2.       Ewa Czyżewska zam. Drawsko -Zastępca Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej -Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wspólna Gmina

3.       Lucyna Golis zam. Drawsko-Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Powiatowa

4.       Dominika Biniak Pęckowo-Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Wielkopolska

5.       Marzena Kucharczyk zam. Pęckowo -Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6.       Natalia Mądrawska zam. Pęckowo-Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7.       Katarzyna Kosecka zam. Pęckowo-Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

8.       Justyna Pankowska zam. Drawski Młyn-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

9.       Małgorzata Śmierzchalska zam. Pęckowo-art.182 §2 pkt 2 Kodeksu Wyborczego

§ 5 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Chełście, Chełst 64:

1.       Anna Mazurowska zam. Drawsko-Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej -art.182 §2 pkt 2 Kodeksu Wyborczego

2.       Halina Rychlik zam. Chełst-Zastępca Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej -Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

3.       Anna Zaćmińska zam. Kwiejce-Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wspólna Gmina

4.       Agata Czerwińska zam. Drawsko-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5.       Elwira Łągwa zam.Chełst-Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

6.       Przemysław Giś zam. Drawsko -Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

7.       Karolina Bartnicka zam. Chełst-Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Wielkopolska

8.       Karolina Śpiewak zam. Kawczyn- Komitet Wyborczy Wyborców Zrównoważony Rozwój Gminy Drawsko

9.       Karolina Tryzna zam. Chełst- Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Powiatowa

 

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku

 

(-)Władysława KoseckaWyświetleń strony: 3300
Data wytworzenia: 03-11-2014, 13:27:46 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 03-11-2014, 13:28:55 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego