Ogłoszenia - ulgi, umorzenia, rozłozenia na raty za 2015 r.


                                    

                                           Drawsko 11.05.2016r

 

 

 

 

                                            O G Ł O S Z E N I E

 

Stosownie do przepisów art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych ( Dz.U 2013,poz.885 ze.zm.) Wójt Gminy Drawsko podaje

do publicznej wiadomości: wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń , umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

 

   

 

1

 

 Baum Maria

    

    rozłożenia na raty   

 

 

 

2

 

 

Kittel Przemysław

   

    umorzenie zaległości

    kwota 564,00 zł

    - ważny interes podatnika

 

3

 

Kolasiński Grzegorz

   umorzenie zaległości

   kwota 1188,00 zł

   - ważny interes podatnika

 

4

 

Mrugas Anna

 

     rozłożenia na raty   

 

 

5

 

Odor Kamil

 

     ulga z tytułu nabycia gruntów

 

 

6

 

Odor Marzanna Janusz

    

     ulga z tytułu nabycia gruntów

 

 

7

 

Sauerman Justyna Krzysztof

 

     ulga z tytułu nabycia gruntów

 

       

                                                                                                                       

                                                                                              WÓJT

                                                                                   mgr. Marek TchórzkaWyświetleń strony: 3114
Data wytworzenia: 30-05-2016, 09:21:03 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 30-05-2016, 09:23:56 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 20-01-2021, 12:53:07 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego