Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Informacja z sesji otwarcia ofert: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19


Drawsko, dn. 25.03.2019 r.
 
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
 
Informujemy, że w dniu 22.03.2019 r. o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Bezpośrednio przed otwarciem ofert odczytano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 322 500,00 zł
Część I - 221 100,00 zł
Część II – 93 000,00 zł
Część III – 8 400,00 zł               
W przedmiotowym postępowaniu do dnia 22.03.2019 r. do godz. 11:00 złożono 7 ofert:
 
 
Termin wykonania zamówienia 24.04.2022 r.
Warunki płatności zgodne z określonymi we wzorze umowy będącej załącznikiem do SIWZ.

Dariusz Bielawski

Kierownik Referatu KomunalnegoWyświetleń strony: 210
Data wytworzenia: 25-03-2019, 10:11:17 przez Administrator
Opublikowano: 25-03-2019, 10:13:03 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 25-03-2019, 12:04:54 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego