Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania


Drawsko, dnia 05-12-2016 roku

N.6845.22, 25-27.2016.MD

INFORMACJA

 

Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 1774 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dla nieruchomości stanowiących własność oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Drawsko, nieruchomości położone są w obrębach Drawsko (dz. 218/11, 179/9cz.), Chełst Zachód (dz. 11/2 i 23/4cz.). Wykaz opublikowany jest na stronie internetowej Gm. Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń UG Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectw Drawsko, Chełst.

 

 

    Marek Tchórzka

Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 955
Data wytworzenia: 08-12-2016, 13:50:13 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 08-12-2016, 13:52:32 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 29-12-2016, 11:24:27 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego