Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2020


 Od 1 stycznia 2020 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej  wyłącznie po dokonaniu zapisów:

 1. telefonicznie : 67 253-01 60 wew. 8
  rejestracja telefoniczna czynna w godzinach pracy Urzędu
 2. przez internet pod adresem: npp@pct.powiat.pl

Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 1. Administratorem danych jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki  reprezentowany przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego ul. Rybaki 3, 64 700 Czarnków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu : iod@pct.powiat.pl lub adresu korespondencyjnego: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu wykazania uprawnienia do prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2019 poz. 294.)
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do własnych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych;
 8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie odmową udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej obywatelskiego moją możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

 1. bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. w dowolnym terminie:
  1. telefonicznie pod nr 67 253 01 60 wew.8
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: npp@pct.powiat.pl
  3. lub listownie wysyłając na adres:
   Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, Wydział Organizacyjno-Ogólny, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

 Wyświetleń strony: 1739
Data wytworzenia: 02-06-2020, 11:04:04 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 02-06-2020, 11:05:33 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 02-06-2020, 11:09:59 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego