Konsultacje społeczne projektu programu współpracy z org. pozarz. 2016


                                                                                                               Drawsko, 09.11.2016r.

Konsultacje społeczne projektu ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Cel i przedmiot konsultacji:

Wójt Gminy Drawsko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Termin konsultacji:

od 14.11.2016r. do 18.11.2016r.

Formy konsultacji:

-protokołowane otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji, wnoszenie opinii i uwag na piśmie, w siedzibie urzędu lub korespondencyjnie.

Uwagi i opinie można przesłać lub dostarczyć ,w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko lub elektronicznie na adres: pctdrawsko@poczta.onet.pl z dopiskiem ,,Konsultacje-pożytek”.

Osoba odpowiedzialna:

Anna Fręś-Sekretarz Gminy/Z-ca Wójta tel. 67-2569128

Adres strony internetowej, na której zamieszczono konsultowany dokument:

www.gminadrawsko.pl oraz bip.gminadrawsko.pl


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 2198
Data wytworzenia: 10-11-2016, 12:31:54 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 10-11-2016, 12:33:38 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 14-01-2021, 08:58:49 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego