Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżaaienia - Piłka, dz. 51/1 cz, 630 cz, 549/3cz.


Drawsko, dnia 23 lutego 2018 roku
N.6845.30,55,56.2017.MD
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie Piłka (część działki nr 549/3, nr 51/1, nr 630). Wykazy opublikowane są na stronie internetowej Gm. Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa Piłka.
 
 
    Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 677
Data wytworzenia: 23-02-2018, 13:18:45 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 23-02-2018, 13:21:24 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego