Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej Moczydła działka nr 75


Drawsko, dnia 14 listopada 2019 roku
            N-B.6733.6.2019.MD
 
OBWIESZCZENIE
z dnia 14.11.2019r.
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                       (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zmianami)
 
Wójt Gminy Drawsko
 
informuje, że w dniu 14.11.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3063 sieci Play wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce       nr ewid. 75 w obrębie geodezyjnym Moczydła, w gminie Drawsko.
Wniosek został złożony przez P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa.
           
Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Drawsko w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Drawsko, ul.Powstańców         Wlkp. 121, pokój Nr 11, I piętro.
 
 
                                                                                               Bartosz Niezborała
                                                Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie
 
opublikowano …………………………...……………..,
w okresie: ………………………………………………
 
podpis:Wyświetleń strony: 90
Data wytworzenia: 14-11-2019, 09:32:44 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 14-11-2019, 09:33:29 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego