Obw. Zaw. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny


Obw. Zaw. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny, na części działki o numerze ewidencyjnym 533 obręb Piłka, gmina Drawsko.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 138
Data wytworzenia: 23-06-2022, 12:21:34 przez Dariusz Bielawski
Opublikowano: 23-06-2022, 12:26:36 przez Dariusz Bielawski

Drukuj | Powiadom znajomego