Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Przebudowa mostu na rzece Miała, wieś Moczydła


O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r, Nr 80, poz. 717 ze zmianami /

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

że w dniu 2.08.2013 roku zostało wszczęte na żądanie  Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przebudowy mostu przez rzekę Miała na działkach ewid. gruntów 209, 85/1 w obrębie wsi Moczydła i nr 12/1 w obrębie wsi Chełst. 

W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Drawsko (pokój nr 11,  I piętro) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

Wójt Gminy Drawsko

 

 

 

 Wyświetleń strony: 1284
Data wytworzenia: 06-08-2013, 12:16:40 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 06-08-2013, 12:18:17 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego