Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.3.2016.MK dla budwoy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Drawsko


Drawsko, dnia 15.03.2017 r.
N-B.6733.3.2016.MK
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2012 r., poz. 647 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko
 
zawiadamia,
 
 
 że na żądanie Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w dniu 17 stycznia 2017 roku została wydana decyzja nr N-B.6733.3.2017.MK ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Powstańców Wlkp./ w Drawsku, obejmującej nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako działki nr 81/1, 153 i 113 w obrębie geodezyjnym Drawsko.
 
 
Akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 11 w godzinach urzędowania.
 
W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie od decyzji N-B.6733.3.2016 z dnia 13 marca 2017 r.
 
 
 
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 
 
Niniejsze obwieszczenie
opublikowano …………………………...……………..,
w okresie: ………………………………………………
 
podpisWyświetleń strony: 664
Data wytworzenia: 22-03-2017, 08:32:38 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 22-03-2017, 08:34:56 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego