Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Piłka cz. działki nr 549/2, maj 2016r.


Drawsko, dnia 6 maja 2016 roku

N.6845.10.2016.MD

INFORMACJA

 

Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 518 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dla następujących działek: obręb Piłka – część działki nr 549/2.

 

 

    Marek Tchórzka

Wójt Gminy DrawskoDrawsko, dnia 6 maja 2016 roku

 

N.6845.10.2016.MD

 

W Y K A Z


dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Drawsko, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

 

1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 549/2 – o pow. całkowitej 0,9700ha, położonej w obrębie Piłka ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00023872/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi do części ww. działki o powierzchni 15 m2.

2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Piłka. Cel zawarcia umowy – zabudowa budynkiem gospodarczym.

3.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy:  do 31-12-2018 roku.

4.      Całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz na grunty użytkowane pod garażami i budynkami gospodarczymi w 2016 roku wynosił będzie 0,26zł/m² - netto/miesięcznie. Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.

    Marek Tchórzka

Wójt Gminy Drawsko

 

 Wyświetleń strony: 1098
Data wytworzenia: 06-05-2016, 10:54:13 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 06-05-2016, 10:57:58 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego