Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021


Drawsko, dnia 31.12.2020r.

 

Wyniki konsultacji w sprawie projektu zmiany uchwały nr XXIV/159/2020 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 grudnia 2020r. w sprawie ,,Program współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

W dniach od 25.12.2020r. do 29.12.2020r. odbyły się konsultacje projektu zmiany uchwały nr XXIV/159/2020 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 grudnia 2020r. w sprawie ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele:

LZS ,,Orzeł” Pęckowo  

LZS ,,Sokół” Drawsko

oraz upoważniony przedstawiciel Wójta Gminy Drawsko.

Przedstawiciele organizacji nie wnieśli żadnych uwag do konsultowanego projektu zmiany uchwały.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół.

 

Z upoważnienia Wójta Gminy Drawsko

Anna Fręś

Sekretarz GminyWyświetleń strony: 768
Data wytworzenia: 15-01-2021, 14:11:37 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-01-2021, 14:12:17 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego