Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Wykaz nieruchomości do dzierżawy - działka nr 179/9 w Drawsku


Drawsko, dnia 10 grudnia 2019 roku

N.6845.22.2019.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie: Drawsko, działka nr 179/9 cz. Wykaz opublikowany zostanie na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa: Drawsko.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko

 

 
Drawsko, dnia 10 grudnia 2019 roku
N.6845.22.2019.MD
W Y K A Z

dot. nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Drawsko, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część działki nr 179/9 – o pow. 0,0140ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00023870/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie, położonej w obrębie ewidencyjnym Drawsko, wieś Drawsko.
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Drawsko. Cel zawarcia umów – dwa ogródki przydomowe po 140m2 każdy.
3.      Okres  zawarcia umów dzierżawy: 01.01.2020 roku – 31.12.2022 roku.
4.      Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Aktualna stawka wynosi 0,16 zł/m2 – rocznie (nie mniej niż 44 złote za okres roczny). Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni się na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Drawsko i publikuje na stronie internetowej – www.bip.gminadrawsko.pl; gminadrawsko.pl, informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
 
    Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 82
Data wytworzenia: 03-01-2020, 09:18:09 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 03-01-2020, 09:20:41 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego