Zmiana składu obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Pęckowie


Uchwała nr 6/2014

Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku

z dnia 03 listopad 2014r.

o zmianie składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Pęckowie powołanej do przeprowadzenia wyborów  do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa  oraz wyborów wójta w dniu 16 listopad 2014r.

Na podstawie art. 182 §1 ust. 2, §2, §10 oraz art. 184 §1 i §3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.)  oraz w związku z §15 i §16 UCHWAŁY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

zmienia się skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Pęckowie:

§ 1

W związku z rezygnacją z pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Pęckowie Pani Grażyny, Anny Pfajfer skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4  Pęckowie jest następujący:

1.       Małgorzata Śmierzchalska zam. Pęckowo-Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej - art.182 §2 pkt 2 Kodeksu Wyborczego

2.       Ewa, Małgorzata Czyżewska zam. Drawsko -Zastępca Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej -Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wspólna Gmina

3.       Lucyna, Teresa Golis zam. Drawsko-Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Powiatowa

4.       Dominika, Joanna Biniak Pęckowo-Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Wielkopolska

5.       Marzena Kucharczyk zam. Pęckowo -Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6.       Natalia, Maria Mądrawska zam. Pęckowo-Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7.       Katarzyna, Anna Kosecka zam. Pęckowo-Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

8.       Justyna Pankowska zam. Drawski Młyn-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku

 

Władysława Kosecka

 Wyświetleń strony: 3228
Data wytworzenia: 07-11-2014, 13:25:47 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 07-11-2014, 13:27:06 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego