Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej SN i nn, obręb Drawsko i Peckowo


 

Drawsko, dnia 15.02.2019 r.
N-B.6733.3.2018.MK
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 199 ze zm.)
Wójt Gminy Drawsko
 
zawiadamia,
że na żądanie  ENEA OPERATOR SP. Z O.O. ul. Strzeszyńska 58, 60-749 Poznań, w dniu 15 lutego 2019 r. została wydana decyzja nr N-B.6733.3.2018.MK, ustalająca warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN i nn, stacji transformatorowej kontenerowej oraz słupów w istniejących liniach napowietrznych SN i nn, na działkach nr ewid. gruntów 601/1, 606/2, 606/3, 607, 624/1, 624/2, 627/5, 1393, 517, 506, 523, 505/1, 505/2, 507/1 położonych w obrębie Drawsko i na działkach nr ewid. gruntów 646, 359, 275, 274 i 783 położonych w obrębie Pęckowo.
 
 
 
           Akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 11 w godzinach urzędowania.
 
W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie od decyzji N-B.6733.3.2018MK z dnia 15 lutego 2019 r.
 
 
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
Niniejsze obwieszczenie
opublikowano …………………………...……………..,
w okresie: ………………………………………………
podpis

 

 Wyświetleń strony: 462
Data wytworzenia: 20-02-2019, 08:22:37 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 20-02-2019, 08:24:01 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 20-02-2019, 08:24:41 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego