Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin, Piłka, Chełst, Kamiennik


Drawsko, dnia 10.11.2023 r.

N-ZP.6721.2.2021.MD
OGŁOSZENIE
 
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin, Piłka, Chełst Kamiennik
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zmianami)
informuję
o podjęciu przez Radę Gminy Drawsko uchwały Nr LIV/346/2023 z dnia 30.10.2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko, wieś Marylin, Piłka, Chełst, Kamiennik. Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego i uzasadnieniem do uchwały, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powst. Wlkp. 121, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00.
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 


Wyświetleń strony: 38
Data wytworzenia: 10-11-2023, 14:12:21 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 10-11-2023, 14:17:59 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 13-11-2023, 14:20:16 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego