Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.2.2014.MK


Drawsko, dnia 14.07.2014r.

N-B.6733.2.2014.MK

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2012 r., poz. 647 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko

 

zawiadamia,

 

 że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58,  60-479 Poznań dnia 14 lipca 2014 roku zostało wydane postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji nr N-B.6733.2.2014.MK ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Drawski Młyn na działce nr 630 w obrębie  Drawsko.

 

 

Akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 11 w godzinach urzędowania.

 

W terminie 7 dni od daty wywieszenia  niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść zażalenie od postanowienia  N-B.6733.2.2014.MK z dnia  14 lipca 2014 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile.

 

 

 

Marek Tchórzka

Wójt Gminy Drawsko

 

 

Niniejsze obwieszczenie

opublikowano …………………………...……………..,

w okresie: ………………………………………………

 

podpisWyświetleń strony: 1184
Data wytworzenia: 21-07-2014, 11:25:44 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 21-07-2014, 11:30:05 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego