Księga rejestrowa instytucji - aktualizacja 2017r.


Księga rejestrowa instytucji kultury
Numer wpisu do rejestru:
 
Dział I-Oznaczenie instytucji kultury:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury
Przedmiot działalności instytucji kultury
Siedziba i adres instytucji kultury
Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury
Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury
Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1
6.07.2001r.
Gminny Ośrodek Kultury- Biblioteka Publiczna Gminy Drawsko w Drawsku GOK- BPGD
-działalność kulturalna
-działalność biblioteczna
ul. Nadnotecka 22B
Od 24.11.2011r. ul. Powstańców Wlkp. 140/1
Gmina Drawsko
Uchwała Rady Gminy w Drawsku nr XXX/213/2001 z dnia 06.07.2001r.w sprawie powołania oraz nadania statutu GOK- BPGD
--------
REGON- 572054843
PKD-9251A,925120
PKD 2007-9101A
----
Anna Fręś
2
18.02.2009r.
Gminny Dom Kultury w Drawsku
-działalność kulturalna
 
--------
Gmina Drawsko Uchwała Rady Gminy Drawsko nr XXX/180/09 z dnia 18.02.2009r. w sprawie aktu utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Domu Kultury w Drawsku
-------
--------
-----
Anna Fręś
3
 
Gminny Dom Kultury w Drawsku
-działalność kulturalna
 
 
Uchwała o powołaniu uchylona
 
 
 
Anna Fręś
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dział II-Organizacja instytucji kultury:
1
2
3
4
5
6
7
8
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o złożeniu do rejestru statutu
Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucja kultury
Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień
Nazwa i siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1
28.02.2007r.
Zmiana statutu Uchwała nr VI/37/2007 z dnia 28.02.2007r
Gabriela Sikora
--------------
------------
------
Anna Fręś
2
26.09.2013r.
Zmiana statutu Uchwała nr XXXIX/235/2013 z dnia 26.09.2013r. – zmiana nazwy GOKRTiBP
Gabriela Sikora
------------
--------------
------
Anna Fręś
3
05.12.2014r.
Zmiana statutu Uchwała nr II/9/2014 z dnia 05.12.2014r.
Gabriela Sikora
-------------
---------------
------
Anna Fręś
4
30.12.2014r.
Zmiana statutu Uchwała nr IV/27/2014 z dnia 30.12.2014r.
Gabriela Sikora
-------------
-------------
------
Anna Fręś
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dział III-Mienie instytucji kultury
1
2
3
4
5
6
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego
Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1
28.04.2008r.
Złożono bilans za 2007r. dnia 28.04.2008r.
----------------------
-----
Anna Fręś
2
30.04.2009r.
Złożono bilans za 2008r. dnia 30.04.2009r.
---------------------
------
Anna Fręś
3
31.03.2010r.
Złożono bilans za 2009r. dnia 31.03.2010r.
--------------------
-----
Anna Fręś
4
31.03.2011r.
Złożono bilans za 2010r. dnia 31.03.2011r.
 
----------------------
------
Anna Fręś
5
30.03.2012r.
Złożono bilans za 2011r. dnia 30.03.2012r.
 
--------------------
------
Anna Fręś
6
29.03.2013r.
Złożono bilans za 2012r. dnia 29.03.2013r.
-------------------
------
Anna Fręś
7
31.03.2014r.
Złożono bilans za 2013r. dnia 31.03.2014r.
 
----------------------
-------
Anna Fręś
8
31.03.2015r.
Złożono bilans za 2014r. dnia 31.03.2015r.
----------------------
------
Anna Fręś
9
25.06.2015r
 
2 zestawy komputerowe –umowa użyczenia
-------
Anna Fręś
10
31.03.2016r.
Złożono bilans za 2015r. dnia 31.03.2016r.
----------------------
--------
Anna Fręś
11
27.03.2017r.
Złożono bilans za 2016r. dnia 27.03.2017r.
---------------------
-------
Anna Fręś
 
Dział IV-Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:
1
2
3
4
5
6
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji i instytucji kultury
Imię i nazwisko likwidatora
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Numer wpisu do rejestru
Data wpisu do rejestru
Pełna nazwa instytucji kultury
Skrócona nazwa instytucji kultury , jeżeli jej używanie przewiduje statut
Siedziba i adres instytucji kultury
Oznaczenie organizatora instytucji kultury
Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury
Akt o utworzeniu instytucji kultury
Akt o nadaniu statutu instytucji kultury
1
6.07.2001r.
Gminny Ośrodek Kultury-Biblioteka Publiczna Gminy Drawsko
Od 26.09.2013r. Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteka Publiczna
GOK
ul. Nadnotecka 22B
Od 24.11.2011r. ul. Powstańców Wlkp. 140/1 
Gmina Drawsko
--------
6.07.2001r. –uchwała Rady Gminy Drawsko nr XXX/213/2001 w sprawie powołania oraz nadania statutu GOK-BPGD
6.07.2001r. –uchwała Rady Gminy Drawsko nr XXX/213/2001 w sprawie powołania oraz nadania statutu GOK-BPGD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Wyświetleń strony: 2372
Data wytworzenia: 24-04-2017, 12:28:08 przez Administrator
Opublikowano: 24-04-2017, 12:33:30 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 08-01-2021, 13:47:34 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego