Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)


 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Drawsko znajduje się w Drawskim Młynie przy oczyszczalni ścieków. Obiekt jest czynny w poniedziałek, środę i sobotę od 9:00 do 17:00. Jeśli nie jesteś pewien, w jaki sposób postępować z odpadami skontaktuj się telefonicznie z Pilskim Regionem Gospodarki Odpadami Komunalnymi (PRGOK) w Pile tel. 67 345 22 00


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) należy do miejsc do których można oddać bezpłatnie odpady problemowe, które powstają w Twoim gospodarstwie domowym. Celem PSZOK-u jest zapewnienie wygodnego, ale przede wszystkim bezpiecznego dla zdrowia oraz środowiska pozbycia się tych odpadów. Każdy mieszkaniec należący do Związku Międzygminnego, który regularnie wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi może bezpłatnie skorzystać z PSZOK-u.

Przywożąc odpady do PSZOK-u, należy oświadczyć, że jest się mieszkańcem gminy Drawsko. Osoba fizyczna musi okazać dokument potwierdzający tożsamość i tym samym zostanie poddana weryfikacji czy widnieje w systemowej ewidencji. Pracownik PSZOK-u sprawdzi czy odpady mogą zostać przyjęte. Do PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione
w Regulaminie PSZOK-ów, który został załączony poniżej.

Rodzaje odpadów, które są odbierane w punktach PSZOK na terenie Związku Międzygminnego PRGOK:

- odpady wielkogabarytowe (opróżnione z zawartości, nie zawierające w sobie innych odpadów)

- opony – w limitowanej ilości (do 6 osób włącznie – 5szt., od 7 osób i więcej 10szt) na gospodarstwo domowe w każdym roku kalendarzowym

- odpady biodegradowalne (liście, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa)

- odpady budowlane i remontowe – w limitowanej ilości 200 kg na gospodarstwo domowe w każdym roku kalendarzowym. Należy je dostarczyć je selektywnie z podziałem na:

    Niezanieczyszczone odpady z betonu i gruzu betonowego

    Niezanieczyszczone odpady z gruzu ceglanego

- drewno i stolarka okienna

- drewno impregnowane

- budowlany i opakowaniowy styropian

- papier i tektura

- białe i kolorowe szkło

- tworzywa sztuczne PET i inne niż PET

- metale

- odzieży i tekstylia

- popioły

- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

- odpady niebezpieczne (akumulatory, baterie, lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki, termometry rtęciowe, rozpuszczalniki, kwasy, oleje i tłuszcze inne niż jadalne, opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi, środki ochrony roślin, farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice, detergenty).

PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

- odpadów, których wyciekają płyny i inne substancje

- odpadów silnie toksycznych

- odpadów zawierających azbest, eternit i papę,

- padłych zwierząt,

- resztkowych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

- opon z działalności gospodarczej tj. opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,

- folii z działalności rolniczej.

Dodatkowo na terenie PSZOK-u znajduje się ścieżka edukacyjna. Korzystać z niej może każda osoba odwiedzająca kompleks, również dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Ścieżka edukacyjna informuje ile czasu rozkładają się poszczególne odpady, czym jest Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, jakiego rodzaju odpady można przywieźć do PSZOK-u, które jesteśmy w stanie jeszcze w jakiś sposób odzyskać, a także co my jako ludzie możemy zrobić, aby lepiej chronić środowisko.   

 Numer telefonu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Drawskim Młynie: kom. 538 507 817


 

 

 


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 7972
Data wytworzenia: 08-01-2021, 10:45:20 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 08-01-2021, 10:51:45 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 27-06-2022, 10:16:36 przez Dariusz Bielawski

Drukuj | Powiadom znajomego