Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem - pytania i odpowiedzi


                                                                      Drawsko 8 maja 2013 r.

GK-ZP.271.5.13

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem”

 

Pytania od Wykonawcy i odpowiedzi

 

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o ujednolicenie zapisów dotyczących technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej. Zamawiający błędnie opisuje nawierzchnię poliuretanową jako; typu EPDM na warstwie elastycznej z granulatu gumowego SBR”. Informuję, że na podbudowach z kruszyw naturalnych mogą być wykonane trzy systemy nawierzchni poliuretanowych:

a)      System 1- Warstwa ET (mieszanina kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego), na której następnie wykonywana  jest nawierzchnia poliuretanowa typu Natrysk (mata gumowa o gr. 10-11 mm + warstwa EPDM o gr. 2-3 mm) o łącznej grubości ok. 13 mm.

b)      System 2- Warstwa ET(mieszanina kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego), na której następnie wykonywana  jest nawierzchnia poliuretanowa jednowarstwowa typu EPDM o łącznej grubości ok. 13 mm

c)       System 3- Warstwa ET (mieszanina kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego), na której następnie wykonywana  jest  dwuwarstwowa nawierzchnia poliuretanowa EPDM ( mata gumowa o grubości 7 mm + EPDM o grubości 7 mm) o łącznej grubości ok. 14 mm.  Informujemy, że przy podbudowach przepuszczalnych, warstwa stabilizująca (Warstwa ET- mieszanina kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego) jest niezbędna w celu wykonania przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej.

Odpowiedź

W dokumentacji użyto sformułowania „typu EPDM na warstwie elastycznej z granulatu gumowego SBR” opisując ogólnie nawierzchnię poliuretanową. Określono także minimalne niezbędne grubości warstw podbudowy i warstwy nawierzchni boiska.

Naturalne jest, że po ostatecznym wybraniu producenta i technologii wykonania nawierzchni należy dostosować poszczególne warstwy do wybranego systemu.

Dopuszcza się do zastosowania wszystkie nawierzchnie poliuretanowe posiadające wszelkie niezbędne dokumenty uprawniające do stosowania na terenie kraju, wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

 

Pytanie 2

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie kolorystyki boiska wielofunkcyjnego. Czy Zamawiający wymaga wykonania boiska w kolorach wskazanych w dokumentacji graficznej, tj. zielonym i pomarańczowym

Odpowiedź

Kolorystykę boiska wielofunkcyjnego należy wykonać w kolorach wskazanych w dokumentacji. Wszelkie zmiany do uzgodnienia z Inwestorem.

Dariusz Bielawski

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

 

 

 

 

 

 Wyświetleń strony: 1734
Data wytworzenia: 08-05-2013, 13:40:16 przez Administrator
Opublikowano: 08-05-2013, 13:43:29 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego