Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej z m. Chełst do m. Kawczyn


 

N-B.6733.1.2018.MK
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
     
           Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2015 r, poz. 199 ze zmianami /
 
 
PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
         że w dniu 13.04.2018 roku zostało wszczęte na żądanie  Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 181 – etep I z miejscowości Chełst do miejscowości Kawczyn na działkach nr ewid. gruntów 81/1, 85/3, 91/1, 105/1, 106, 107, 109, 354, 123, 82, 88, 110 i 317 w obrębie wsi Chełst (obręb geodezyjny Chełst Zachód).
 
W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Drawsko (pokój nr 11,  I piętro) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
 
 
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
Umieszczono obwieszczenie w dniu   ....................
 
Zdjęto obwieszczenie w dniu .............................

 Wyświetleń strony: 416
Data wytworzenia: 20-04-2018, 08:08:19 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 20-04-2018, 08:10:03 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 20-04-2018, 08:35:47 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego