Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Drawsko, dnia 02.01.2018 r.

N-ZP.6721.1-5,7,8,10.2016.MD

OGŁOSZENIE
 
o uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, na terenie wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko, Kwiejce, Drawski Młyn
 
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami)
informuję
o podjęciu przez Radę Gminy Drawsko:
- uchwały Nr XLII/290/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, na obszarze wsi: Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko i Kwiejce. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko obejmuje: dz. 160/4 cz., 171 w obr. Marylin; dz. 187 w obr. Kawczyn; cz. dz. 445 w obr. Piłka; cz. dz. 292 w obr. Pęckowo; dz. 19/3 w obr. Chełst i dz. 78/9 i 78/10 w obr. Chełst Zachód; cz. dz. 683 i 684/3, dz. 479/2, 7009/3, dz. 256/1, 257, 258 w obr. Drawsko; dz. 69/1 w obr. Kwiejce;
 
- uchwały Nr XLII/291/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, na obszarze wsi Drawski Młyn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko obejmuje: cz. dz. nr 686 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego i uzasadnieniem do uchwały, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powst. Wlkp. 121, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00.
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 1723
Data wytworzenia: 02-01-2018, 07:58:32 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 02-01-2018, 07:59:59 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego