Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr L/300/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko


    Uchwała Nr L/300/2014

 

Rady Gminy Drawsko

 

z dnia 28 maja 2014r.

 

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko

 

Na podstawie art. 18 ust .2, pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 16a  ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2013 r. poz. 182 ze zm.), Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:

 

           

§ 1.
Udziela  się rekomendacji przedstawionej przez Wójta Gminy Drawsko Ocenie Zasobów  Pomocy Społecznej Gminy Drawsko za rok 2013, przygotowanej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały

 

           

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

           

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wyświetleń strony: 1106
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:41:14 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:42:11 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego