Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia-Drawski Młyn (obręb Drawsko) część działki nr 793/1


Drawsko, dnia 28 maja 2013 roku

N.6845.14.2013.MD

 

W Y K A Z


dot. nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład  zasobu Gminy Drawsko, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 793/1 – o pow. całkowitej 7,3400 ha, położonej w obrębie Drawsko (wieś Drawski Młyn), ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00028558/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie.

2.      Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi do części ww. działki o powierzchni   1,5000ha.

3.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Drawsko (wieś Drawski Młyn). Cel zawarcia umowy – działalność gospodarcza, lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej.

4.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy - 20 lat.

5.      Umowa dzierżawy zostanie zawarta w trybie bezprzetargowym – zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/208/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 kwietnia 2013 roku.

6.      Czynsz dzierżawy jest naliczany na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko i dzierżawionej powierzchni. W pierwszym roku dzierżawy, licząc od dnia podpisania umowy, miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 50,00zł netto + 23% VAT. Od drugiego roku dzierżawy – miesięczny czynsz dzierżawny będzie podwyższony do kwoty 2500,00 zł netto +23% VAT.

7.      Czynsz płatny jest w miesięcznie z dołu na podstawie wystawianych przez Gminę Drawsko faktur VAT.

                                                                                              Marek Tchórzka

                                                                                           Wójt Gminy Drawsko

   

 Wyświetleń strony: 1573
Data wytworzenia: 04-06-2013, 07:09:18 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 04-06-2013, 07:17:43 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego