Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Dr. Młynie, dz. 117 obr. Pęckowo


Drawsko, dnia 24.06.2019 r.
N-B.6733.3.2019.MK
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 199 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko
 
zawiadamia,
 
 że na żądanie P4 Spółki z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Taśmowa7, 02-677 Warszawa , w dniu 19 czerwca 2019 r. została wydana decyzja nr N-B.6733.3.2019. MK, ustalająca warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3064 w miejscowości Drawski Młyn na działce nr 117 w obrębie geodezyjnym Pęckowo,
 
 
           Akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 11 w godzinach urzędowania.
 
W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie od decyzji N-B.6733.3.2019MK z dnia 19 czerwca 2019 r.
 
 
Bartosz Niezborała
        Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie
opublikowano …………………………...……………..,
w okresie: ………………………………………………
podpisWyświetleń strony: 185
Data wytworzenia: 25-06-2019, 08:30:45 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 25-06-2019, 08:32:46 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego