Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - Kamiennik, boisko


Drawsko, dnia 27 grudnia 2018  roku
 
N.6845.25.2018.MD
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie: Kamiennik (działki nr 161, nr 162, nr 163 i część działki nr 594/2 o łącznej powierzchni 0,4730 ha). Wykaz opublikowany jest  na stronie internetowej Gm. Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectw położenia nieruchomości które zostaną oddane w użyczenie.
 
 
   Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
Drawsko, dnia 27 grudnia 2018  roku
 
N.6845.25.2018.MD
W Y K A Z

dot. nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Drawsko, przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie
1.      Przedmiotem oddania w użyczenie jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 594/2 oraz działki nr 161, nr 162, nr 163 położone w obrębie Kamiennik, o powierzchni 0,5080ha, ujawnione w księdze wieczystej nr PO2T/00023891/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział ksiąg wieczystych w Czarnkowie. Przedmiotem umowy użyczenia są działki nr 161, nr 162, nr 163 i część działki nr 594/2 o łącznej powierzchni 0,4730 ha.
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Kamiennik - boisko wiejskie.
3.      Cel zawarcia umowy – urządzenie Wielopokoleniowego miejsca aktywnego wypoczynku – poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie boiska wiejskiego.
4.      Okres  zawarcia umowy użyczenia: do 01-02-2019 do 31-12-2023 roku.
 
Wójt Gminy Drawsko
                                                                                                        Bartosz Niezborała

 Wyświetleń strony: 1213
Data wytworzenia: 27-12-2018, 12:33:36 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 27-12-2018, 12:59:51 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 27-12-2018, 13:01:44 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego