Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie


N-B.6733.2.2016.MK 
 
OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2012 r., poz. 647 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko

zawiadamia,

że na żądanie Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w dniu 27 grudnia 2016 roku została wydana decyzja nr N-B.6733.2.2016.MK ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków na działce nr ewid. gruntów 744/13 w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko. 

 

Akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 11 w godzinach urzędowania.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie od decyzji N-B.6733.2.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.

 

Marek Tchórzka

Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 637
Data wytworzenia: 27-12-2016, 19:38:37 przez Administrator
Opublikowano: 27-12-2016, 19:43:08 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 27-12-2016, 19:44:27 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego