Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Pytania od Wykonawców i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała


GK-ZP.271.2.19
Drawsko, 02.05.2019 r.
 
                                                                                   Wykonawcy uczestniczący
                                                                                   w postępowaniu pn „Budowa mostu na             
                                                                              rzece Miała”
 
 
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
538285-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.
 
Dotyczy: SIWZ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa mostu na rzece Miała” - Gmina Drawsko– ogłoszenie nr 538285-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.
 
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
 
1.      W związku z planowanym złożeniem oferty cenowej na budowę mostu na rzece Miała, proszę o informację czy zostaną przekazane geodezyjne współrzędne konstrukcji mostu do wytyczenia obiektu w terenie. W PW brak jest tych danych.
Odp. Zamawiający nie przewiduje przekazania geodezyjnych współrzędnych konstrukcji mostu. Współrzędne geodezyjne powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę podczas realizacji zadania.
2.      W związku z planowanym złożeniem oferty cenowej na budowę mostu na rzece Miała proszę o informację lub potwierdzenie założenia projektowego, czy wykonanie ustroju nośnego z dwuteowników HEM 550 ze strzałką odwrotną 4 cm w środku rozpiętości przęsła pozwoli na uzyskanie spadku podłużnego mostu 0% ?.
Odp. Potwierdzam założenia projektowe.
3.     w związku z przygotowaniem oferty do przetargu prosimy o potwierdzenie,
że w przypadku oferty składanej wspólnie przez konsorcjum firm spełnienie wymogów SIWZ pkt 5.1.2, dotyczących warunków udziału w postępowaniu, będzie łączne.
Odp. Warunki odnośnie wymogów pkt 5.1.2 zawarte są w punkcie 7.9.2 SIWZ.
 
Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców.
 
Kierownik Referatu Komunalnego
Dariusz Bielawski


Wyświetleń strony: 228
Data wytworzenia: 02-05-2019, 09:54:32 przez Administrator
Opublikowano: 02-05-2019, 09:57:05 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego