Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lok. inwestycji celu publ. dla budowa sieci elektroen. w obr. Drawsko i Pęckowo


Drawsko, dnia 14.08.2019 r.
N-B.6733.4.2019.MK
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 199 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko
 
zawiadamia,
 
 że na żądanie ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-749 Poznań  w dniu 9 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja nr N-B.6733.4.2019. MK, ustalająca warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN, złącza kablowego ZKSN oraz słupów w istniejących liniach napowietrznych SN i nn, na działkach nr ewid. gruntów 601/1, 619, 620, 623 i 522 położonych w obrębie Drawsko i na działkach nr ewid. gruntów 646, 359 i 365/1 położonych w obrębie Pęckowo.
 
 
           Akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 11 w godzinach urzędowania.
 
W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie od decyzji N-B.6733.4.2019MK z dnia 9 sierpnia 2019 r.
 
 
Bartosz Niezborała
        Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie
opublikowano …………………………...……………..,
w okresie: ………………………………………………
podpisWyświetleń strony: 144
Data wytworzenia: 19-08-2019, 11:24:40 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 19-08-2019, 11:28:58 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego