Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko


OS.6220.3.12                                                                                                      Drawsko 5 grudnia 2016
 
  
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego            (Dz. U. 2016. 23 z póź. zm) oraz na podstawie  na podstawie art. 85 ust 3  oraz art. 74 ust.      3 ustawy z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz 353 ze zm.)
 
Wójt Gminy Drawsko
podaje do publicznej wiadomości,
 
że dnia 5 grudnia 2016 r. została wydana przez Wójta Gminy Drawsko decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko”.
W związku z powyższym informuję, że każdy może zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 19.  
 
Wójt Gminy Drawsko
Marek Tchórzka


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1799
Data wytworzenia: 05-12-2016, 14:37:48 przez Administrator
Opublikowano: 05-12-2016, 14:41:01 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego