Wykaz nieruchomosći do wydzierżawienia - Drawski Młyn, grunt pod garaż, cz. dz. 781/5


Drawsko, dnia 7 września 2020 roku
N.6845.32.2020.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujący nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie: Drawsko, wieś Drawski Młyn. Wykaz opublikowany zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicy ogłoszeń sołectwa: Drawski Młyn.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
Drawsko, dnia 7 września 2020 roku
N.6845.32.2020.MD
W Y K A Z

dot. nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Drawsko, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część działki nr 781/5 – o pow. 15 m2, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00022142/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie, położona w obrębie ewidencyjnym Drawsko, wieś Drawski Młyn.
2.      Nieruchomości położone są w obrębie ewidencyjnym Drawsko, we wsi Drawski Młyn. Cel zawarcia umów – lokalizacja budynku gospodarczego/garażu.
3.      Okres  zawarcia umów dzierżawy: do 01-11-2020 do 31-10-2023 roku.
4.      Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Stawka w 2020 wynosi  0,32 zł/m2 – miesięcznie+VAT. Czynsz płatny jest w dwóch ratach półrocznych: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia – na podstawie wystawionej przez Wydzierżawiającego faktury.
 
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
                                                               


Wyświetleń strony: 173
Data wytworzenia: 07-09-2020, 08:45:09 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 07-09-2020, 08:49:47 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 07-09-2020, 08:50:43 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego