Obowiązek szkolny i nauki


Obowiązek szkolny i nauki

 

Informacja dla Rodziców dzieci i uczniów realizujących obowiązek szkolny i nauki

Dyrektor Szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dziecka 6 letniego oraz obowiązek szkolny od 7 roku życia dziecka do ukończenia szkoły podstawowej), kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego.

 

Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi szkolnemu, obowiązani są do  informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe.

 

Gmina  na terenie której uczeń mieszka (obowiązek szkolny  lub nauki w przedziale wiekowym dzieci 16 - 18 lat), kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i nauki.

 

Zadanie to połączone jest z rodzicielskim obowiązkiem powiadamiania Gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. (art. 41 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe).

 

Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi nauki obowiązani są do  informowania Wójta Gminy na terenie której dziecko mieszka, w terminie do 30 września każdego roku, o realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe oraz o każdej zmianie w tym zakresie.

 

Informacje należy składać  do Urzędu Gminy Drawsko (pokój nr 21) – Referat Kadr, Płac i Oświaty. 

(zaświadczenie ze szkoły lub informację o realizowaniu obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki - w załączeniu wzór informacji).                                                                                   

Powyższe dokumenty można również przesyłać pocztą na adres Urzędu Gminy Drawsko.

 

 Wyświetleń strony: 3831
Data wytworzenia: 21-04-2016, 07:37:16 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 21-04-2016, 07:38:43 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 03-02-2021, 10:17:46 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego