CEEB- Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – CEEB – nowy obowiązek właścicieli nieruchomości

 

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

 

CEEB wprowadzono Ustawą z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 554), który posłuży do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków.

Kryterium wpisu budynku do systemu będzie stanowiła moc źródła. W związku z tym, w CEEB zostaną objęte budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie, zakłady produkcyjne, gospodarstwa rolne pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekroczy 1 MW.

Deklaracje będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: www.zone.gunb.gov.pl  lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wlkp. 121,     64-733 Drawsko wniosek dostępny pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow                                                                                            

Czas jaki został przewidziany na zgłoszenie to:

  • 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku nowych źródeł,
  • 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca br. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejącego.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 27h ust. 1 ustawy           z 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw jest zagrożone karą przewidzianą w tej ustawie.

Więcej informacji, dotyczących utworzenia i funkcjonowania CEEB znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:                                                                                                                https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  

 Wyświetleń strony: 1940
Data wytworzenia: 21-06-2021, 15:07:23 przez Dariusz Bielawski
Opublikowano: 21-06-2021, 15:08:15 przez Dariusz Bielawski
Ostatnia modyfikacja: 28-12-2021, 12:18:19 przez Dariusz Bielawski

Drukuj | Powiadom znajomego