Ogłoszenie o sporządzeniu protokołu nieruchomości przezn. do komunalizacji - Piłka, dz. 402/2


N.6825.3.2015.MD

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Stosownie do art. 17 ust. 4 ustawy z 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zmianami)podaje się do wiadomości

 

że został sporządzony Protokół nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji, obejmujący niżej wymienioną działkę:

 

 

lp.

 

obręb

 

działka

 

pow.

/ ha /

 

1.       

Piłka

402/2

0,2000


 

 

 

Protokół dla ww. nieruchomości wyłożony będzie do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Drawsku – w pokoju  11, I piętro, w okresie od 06.10.2015r. do 06.11.2015r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Drawsko.

 

W terminie do 06.11.2015r. osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w Protokole, mogą zgłosić zastrzeżenia do Komisji inwentaryzacyjnej.

 

 

Zgłoszone zastrzeżenia Komisja Inwentaryzacyjna rozpatrzy niezwłocznie i w razie ich uwzględnienia zmieni ustalenia zawarte w protokole.

 

 

Drawsko,  dnia 05-10-2015r.

 

 

    Marek  Tchórzka

Wójt  Gminy  Drawsko

 Wyświetleń strony: 4549
Data wytworzenia: 05-10-2015, 14:34:13 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 05-10-2015, 14:36:16 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 05-10-2015, 14:37:27 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego