Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie - Marylin, cz. działki nr 43/8


Drawsko, dnia 30 października 2020 roku
N.6845.32, 34.2020.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie i dzierżawę obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie: Drawsko, cz. działki nr 242; Marylin, cz dz. 43/8. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa: Drawsko i Marylin.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko

 

 

Drawsko, dnia 30.10.2020 roku
N.6845.34.2020.MD
Wójt Gminy Drawsko
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko przeznaczonej do oddania w użyczenie
1.      Przedmiotem oddania w użyczenie jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 43/8 – w części o powierzchni 1220,00 m2, położonej w obrębie Marylin, ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00018680/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umowy użyczenia gruntu nastąpi w drodze bezprzetargowej.
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Marylin. Cel zawarcia umowy – użyczenie gruntu na realizację projektu pn. "Na kajaku wiara płynie by odpocząć w Marylinie, więc im wiatę postawimy, jadłem z grilla ugościmy", w ramach którego planuje się m.in. budowę wiaty rekreacyjnej i urządzenie miejsca odpoczynku.
3.      Okres  zawarcia umowy użyczenia: do 31-12-2028 roku.
4.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Marylin; publikuje na stronie internetowej – www.gminadrawsko.pl, www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 

 Wyświetleń strony: 578
Data wytworzenia: 02-11-2020, 09:30:08 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 02-11-2020, 09:37:20 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 02-11-2020, 09:38:12 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego