Nabór na pracownika gospodarczego


NABÓR NA STANOWISKO

ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO

 

Wójt Gminy Drawsko ogłasza nabór na stanowisko Robotnika gospodarczego.

1.         Warunki zatrudnienia:

a)        miejsce pracy -Urząd Gminy Drawsko, obszar wykonywanej pracy -teren Gminy Drawsko,

b)        forma zatrudnienia - umowa o pracę,

c)        wymiar zatrudnienia -pełny etat,

d)        praca od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie podstawowe, preferowane osoby z wykształceniem zawodowym
 • niekaralność,
 • zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
 • prawo jazdy kat. B.

b) dodatkowe:

 • dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres zadań:

a) wykonywanie prac gospodarczych: porządkowych, remontowych, budowlanych itp. na terenach i obiektach należących do Gminy Drawsko,

b) wykonywanie prac związanych z utrzymaniem zieleni, w tym obsługa min: kosiarki, pilarki,

c) kierowanie samochodem należącym do Gminy Drawsko,

d) wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach zakresu czynności,

e) dbanie o powierzone mienie.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (cv),
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata, iż kandydat nie był karany oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (RODO), w celach przeprowadzenia naboru.

 

Pisemne oferty kandydatów z ww. dokumentami będą przyjmowane w terminie do dnia

15 października 2020r. do godz. 1500

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Drawsko, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Robotnik gospodarczy”, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, biuro nr 10 -1 piętro.

5. Rozpatrywanie ofert obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów.

6. O ewentualnym terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

7. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

8. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

(-) Bartosz Niezborała

Wójt Gminy Drawsko

 Wyświetleń strony: 958
Data wytworzenia: 07-10-2020, 09:50:02 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 07-10-2020, 09:50:57 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego