Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o sporządzeniu nowej karty zabytku i zamiarze włączenia jej do Gminnej ewid. zabytków, Budynek mieszkalny (administracyjny) w zespole dworca kolejowego w m. Drawski Młyn


 

Drawsko, dnia 27 kwietnia 2022 roku
N.4120.1.2021.MD
Zawiadomienie
o sporządzeniu nowej karty zabytku i zamiarze włączeniu karty adresowej zabytku
do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Drawsko
 
Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 710 ze zm.) i §18 b ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 56), zawiadamiam o sporządzeniu nowej karty zabytku i zamiarze włączeniu karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Drawsko, tj.  karty adresowej obiektu: Budynek mieszkalny (administracyjny) w zespole dworca kolejowego, w m. Drawski Młyn, ul. Dworcowa 5, na działce nr 794/7 i 794/8.
Uzasadnienie
Wójt Gminy Drawsko sporządził nową kartę adresową zabytku dla obiektu: Budynek mieszkalny (administracyjny) w zespole dworca kolejowego, w m. Drawski Młyn, ul. Dworcowa 5, na działce nr 794/7 i 794/8 oraz zawiadomił o zamiarze jej włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków. Uzasadnieniem sporządzenia tej karty jest fakt, że budynek mieszkalny był ujęty w jednej karcie (jako jeden obiekt) z budynkiem magazynowym w zespole dworca kolejowego w m. Drawski Młyn, która zostanie wyłączona z ewidencji ze względu na zły stan techniczny budynku magazynu i utratę przez niego wartości zabytkowych. Sprawa wyłączenia budynku magazynu z Gminnej Ewidencji Zabytków  została pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile pismem z dnia 24 marca 2021 roku nr Pi-WN.5140.293.6.2020.2021.
 
 
Wójt Gminy Drawsko
Bartosz Niezborała

 Wyświetleń strony: 346
Data wytworzenia: 28-04-2022, 07:45:47 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 28-04-2022, 07:49:17 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 28-04-2022, 07:53:42 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego