Unieważnienie postępowania na: Udzielenie kredytów długoterminowych


                                                                                             Drawsko 29.10.2018 r.
GK-ZP.271.7.2018
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:
 
Udzielenie kredytów długoterminowych " nr  637328-N-2018 z dnia 2018-10-17 r.
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający Gmina Drawsko unieważnia postępowanie na realizację zadania:
Udzielenie kredytów długoterminowych "
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z treścią art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy PZP Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
 
 
 
                                                                          Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 523
Data wytworzenia: 29-10-2018, 14:25:15 przez Administrator
Opublikowano: 29-10-2018, 14:26:37 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego